Siirry sisältöön

Näin käytät Palloässien materiaalia

”Jos on roskat maassa ja lelut hujan hajan, jos muovista täyttyy meret nyt ihan…… Niin paikallaan hyvä apu ois tässä, nyt tarvitaan Palloässät!” 

Näin käytät Palloässät-materiaalia

Palloässät-materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Voit poimia käyttöösi yksittäisiä ideoita tai toteuttaa materiaalin avulla vaikka vuoden mittaisen seikkailun eri teemoineen ja sankaritehtävineen.

Kuhunkin kehitystavoitteeseen liittyen nettisivuilta löytyy esimerkiksi

 • Aiheeseen johdattava eläinhahmon kertoma tarina, joka voidaan lukea yhdessä
 • Laulu
 • Askarteluvideo
 • Printattavia puuha- ja väritystehtäviä
 • Lukuvinkkejä
 • Ideoita kuinka käsitellä aihetta päiväkodissa

Lisäksi olemme koonneet askarteluvideoita, lauluja ja aiheeseen johdattavia animaatioita sekä kivoja digipelejä Palloässät-peliportaaliin, jota lapset voivat käyttää itsenäisesti.  

Palloässät-nimi tulee Kierrätyskeskuksen eläinhahmojen yhdessä perustamasta sankariryhmästä. Eläimet ovat huolestuneet huomaamistaan ongelmista ja kukin haluaa ratkaista näitä haasteita omien vahvuuksiensa avulla.

Yksi tapa aloittaa, on lukea yhdessä tarina Kuinka Palloässät perustettiin, joka löytyy Yhteistyö ja kumppanuus -sivulta. Sitten lähdetään teemaeläinten johdattamana tutustumaan ratkottaviin haasteisiin, perustetaan vaikka oma sankariryhmä ja ryhdytään sankarihommiin. 

Sankariryhmän perustaminen

Kierrätyskeskuksen maskottieläinhahmot ovat perustaneet Palloässät-nimisen sankariryhmän. Kukin eläin pyrkii erityisesti edistämään yhden kehitystavoitteen mukaisia asioita ja yhteistyöllä sankarit käyvät toimeen. 

Myös päiväkodissa tai koulussa voidaan perustaa oma sankariryhmä, tai kaikki voivat olla sankareita yhdessä ja tehdä hyviä tekoja. 

 • Sankariryhmä voi pitää omia kokoontumisia tai teemapäiviä, joissa tutustutaan johonkin teemoista ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä.
 • Materiaalista löytyy kuhunkin teemaan liittyvä tarina, josta aiheen käsittely on helppo aloittaa. 
 • Yhtä teemaa voidaan käsitellä joko lyhyemmin tai vaikka koko kuukauden ajan erilaisista näkökulmista.
 • Kierrätysmateriaaleista voidaan askarrella ryhmälle sankaritamineita, esimerkiksi viitta, hattu tai liivi, jotka puetaan päälle kun ryhdytään sankarihommiin.

Sankaritehtävien suorittamisesta voi kukin lapsi saada leiman tai muun merkinnän omaan Palloässä-sankaripassiinsa. Suorituksia voidaan kerätä myös yhteisesti seinälle itse askarreltuun julisteeseen. Näin hyvät teot näkyvät myös muille. Esillä oleva sankarijuliste myös muistuttaa sankaritekojen mahdollisuudesta arjen keskellä. 

Kerro materiaalista eteenpäin

Voit tulostaa pdf-muodossa olevan rastiradan ja hyödyntää sitä Palloässät -materiaaliin tutustumiseen, tai vaikka kollegoittesi tutustuttamiseen. Parhaimmillaan rata toimii niin, että tulostat ennalta mukaan myös sankaripassin, ja halutessasi viet radan varrelle myös esimerkiksi askarteluvälineitä. Rasteissa on linkit ja qr-koodit Palloässät-materiaalin videoihin ja muuhun sisältöön. Tulostettuna qr-koodit ovat kätevimmät, mutta koneella tehdessäsi voit käyttää suoraan linkkejä.

Kullakin rastilla tutustutaan johonkin kestävän kehityksen tavoitteeseen lapsille sopivasta näkökulmasta, ja esitellään makupala kyseisen teeman materiaaleista. Radan läpikäyminen antaa sinulle käsityksen siitä minkälaisia teemoja ja materiaaleja Palloässät-materiaali sisältää. Parhaiten pääset perille tutustumalla lisäksi näihin nettisivuihin.

Kerro Palloässät-materiaaleista myös vanhemmille

Voit halutessasi tulostaa tämän esitteen ja jakaa sen vanhemmille, kun aloitatte materiaalin käsittelyn lasten kanssa. Monet sivuston materiaaleista, kuten videot, pelit, videot ja laulut, voivat olla mukavaa tekemistä myös kotona. 

Tämä pdf on suunniteltu niin, että tulostamalla sen kaksipuoleisesti A4-paperille, ja leikkaamalla paperin neljään osaan, saat 4 postikortin kokoista (A6) esitettä Palloässät-materiaalista.

Tämä pdf-tiedosto sisältää yhden A6-kokoisen esitteen.

Vinkki: suurentamalla esitteitä tulostusasetuksissa voit hyödyntää samoja kuvia esimerkiksi seinälle laitettavana julisteena.

Peliportaalin lataaminen

Palloässien peliportaali on kehitystyön alla ja ei ole tällä hetkellä ladattavissa. Materiaaliin kuuluva peliportaali on ladattavissa Android-mobiililaitteisiin Googlen Play kaupasta nimellä Palloässät. Uusin versio peliportaalista julkaistiin joulukuussa 2021.

Portaalista löytyy kullekin kuudelle käsittelyssä olevalle kehitystavoitteelle oma etusivunsa. Nämä etusivut ovat itsessään interaktiivisia, eli lapsi voi niitä klikkaamalla saada esimerkiksi ilmakuplat puhkeamaan tai hauen tulemaan piilostaan. Kultakin etusivulta pääsee kuvakkeita painamalla  katselemaan aiheeseen liittyvän eläinten tervehdysanimaation, kuuntelemaan musiikkia, katsomaan askarteluvideon sekä pelaamaan aiheeseen liittyvää peliä. 

Näillä nettisivuilla on kunkin teeman kohdalla esitelty hiukan tarkemmin kyseisen osion peliä. Sivuilta löytyy myös vaihtoehtoinen tapa toteuttaa peli tai leikki, vaikka et pystyisikään itse peliportaalia lataamaan.

Kirjavinkkejä

Kirjastovirkailijan kirjavinkkejä kasvattajille kehitystavoitteisiin liittyen

 • Suvi Ahola (toim.): Kirjava käsikirja kestävään kehitykseen
 • Katja Antila: Pysäytä ilmastonmuutos – suomalaisen arjen valintoja
 • Emily Beament: 12 small acts to save our World
 • Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja
 • Pekka Borg: Maapallo ja me – luonnonvarat ja kasvun rajat
 • Juha Ketola: Älä syötä ruokahukkaa
 • Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
 • Sanna Koskinen: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina
 • Mari Parikka-Nihti: Iloa ja ihmettelyä – ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
 • Karita Sainio: Hyvin eletty
 • Otso Sillanaukee: Zero Waste – jäähyväiset jätteille
 • Johan Tell: 100 tekoa maapallon puolesta

Listan koosti kirjastovirkailija Jani Bohm, Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjastosta.

Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet

Uudet kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne allekirjoitettiin syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa. Tätä kehitysohjelmaa kutsutaan nimellä Agenda 2030

Päätavoitteita on yhteensä 17 ja ne ohjaavat kehitystä maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 asti. Ne antavat raamit yhteisille pyrkimyksille paremman maailman rakentamiseksi. Tavoitteet koskevat kaikkia – niin valtioita, yrityksiä, päiväkoteja kuin yksilöitäkin. Ne ovat jatkumoa aikaisemmille YK:n vuosituhattavoitteille, jotka koskivat lähinnä kehittyviä maita. 

Uudet tavoitteet ovat kaikille yhteisiä haasteita ja tavoite 17 korostaa yhteistyön merkitystä ratkaisujen löytämiseksi.

Lisätietoja: 

Agenda 2030 tavoitteet ja Vasu

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vahvasti läsnä varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden taustalla. 

Oheinen YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja vasu kohtaavat -vihkonen on tehty Oulun varhaiskasvatuksessa paikallisen Vasun liitteeksi. Koska se on tehty Oulun oman suunnitelman mukaisesti ja siitä näkökulmasta, se ei välttämättä käy täysin yhteen muiden alueiden suunnitelmien kanssa. Vinkiksi ja sovellettavaksi se kuitenkin sopii erittäin hyvin ja heidän luvallaan suosittelemme tutustumaan myös siihen.

YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja vasu kohtaavat -materiaali on tarkoitettu valmiiksi työkaluksi varhaiskasvatuksen työntekijöille. Materiaalin tarkoituksena on syventää henkilöstön tietoisuutta kestävän tulevaisuuden kasvatuksen merkityksestä ja antaa käytännön toimintavinkkejä. Toimintavinkit ovat tuttuja asioita päiväkodin arjesta. Tällä halutaan hoksauttaa henkilöstöä, että kyseessä ei ole heille taas jotain uusia asioita, vaan toteuttamalla Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa, toteutuvat myös Agenda 2030:n tavoitteet varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tutustu materiaaliin täällä: YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja Vasu kohtaavat

Miten Palloässät -materiaali huomioi Vasun oppimisen eri alueet

Kestävän elämäntavan jalkauttaminen kuuluu osaksi varhaiskasvatusta

YK:n Agenda 2030 toimintaohjelman vaikutus näkyy vahvasti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Alle on koottu tarkempia esimerkkejä siitä, kuinka tämän sivuston materiaalit tukevat menetelmillään myös VASU:n oppimisen eri osa-alueiden tavoitteita.

Palloässät -sivusto tukee laaja-alaista osaamista

Sivusto tarjoaa lapsille mielekkään oppimisympäristön Agenda 2030 -tavoitteisiin ja samalla tutustuttaa heidät digitaaliseen oppimisympäristöön. Verkkomateriaalia käyttämällä lapsi oppii myös monilukutaitoa. Lasten materiaaleissa käytetään tekstin sijasta symboleja ja värejä ohjaamaan lasten toimintaa, joten sen käyttö onnistuu ilman lukutaitoakin. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. 

Erityisesti Vastuullista kuluttamista ja Ilmastotekoja -alueiden tehtävät ja materiaalit antavat tähän hyviä eväitä. Palloässien tarinat ja kysymykset ohjaavat keskustelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä lasten kanssa. Kaarlo Karhun ristiriitatilanne -videot auttavat riitojen rauhanomaisessa selvittämisessä. Yhteistyö ja kumppanuus sekä Rauha ja oikeudenmukaisuus alueiden tehtävät ja materiaali sopivat hyvin kulttuurisen osaamisen lisäämiseen. Kaikki tehtävät on suunniteltu siten, että ne sisältävät mahdollisuuksia lasten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Erityisesti tämä korostuu Yhteistyö ja kumppanuus -osiossa, jossa lapset perustavat oman sankariryhmänsä ja toimivat yhdessä Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poimintoja oppimisen eri alueilta

Kielten rikas maailma

Kirjastonhoitajan laatima vinkkilista ohjaa Agenda 2030 -sisältöä käsittelevän kirjallisuuden pariin. Tarinat ja videot toimivat myös hyvinä keskustelunherättäjinä.

Ilmaisun monet muodot 

Valmiit musiikki- ja tanssiesitykset, laulut ja laululeikit innostavat musisoimaan. Helpot vinkit ohjaavat kierrätysmateriaaliaskarteluihin. Rojupöhö, Roskiksen aarteita ja Kaarlon ristiriitatilanteet -esityksistä lapset voivat ammentaa ideoita myös omiin esityksiinsä.

Minä ja meidän yhteisömme 

Materiaali kokonaisuudessaan ohjaa lapsia toimimaan yhdessä ryhmänä tulevaisuuden puolesta. Erityisesti Rauha ja oikeudenmukaisuus –osiossa tarjotaan vinkkejä eettiseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan.

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Materiaali ohjaa toimimaan vastuullisesti erilaisissa arjen tilanteissa. Vedenalainen elämä -osio inspiroi vesiympäristön tutkimiseen. Maanpäällinen elämä -osiossa ohjataan perustamaan matokomposti, jonka avulla lapset voivat tutkia maatumista ja aineen kiertoa.

Kasvan, liikun ja kehityn 

Sivusto tarjoaa valmiita ohjeita jumppahetkiin ja liikuntaleikkeihin ja saa lapset liikkumaan. Hyväksi havaitut vinkit tekevät retkille lähdöstä helppoa. Sivusto tarjoaa myös vinkkejä ruokailuhetkien hyödyntämiseen pedagogisina tilanteina.

Koululaisen monialaiset opinnot

Hyödynnä Palloässät materiaaleja koululaisten ilmiöopetuksessa tai etäopiskelussa

 • Kestävään elämäntapaan ja kehitystavoitteisiin liittyviä ilmiöitä ja yksittäisiä teemoja tukevia materiaaleja
 • Videomateriaalia taukojumppaan, askarteluun ja kaveruustaitojen opetteluun
 • Lauluja, joita voi kuunnella ja rytmitellä
 • Peliportaalissa innostavien pelien lisäksi kuhunkin teemaan johdattava animaatio ja laulu sekä askarteluvideo. 

Videot löytyvät helposti Youtube-soittolistalta

Videomateriaalia on helppo jakaa oppilaille suoraan YouTube-linkin avulla. Palloässät-videot löytyvät upotettuina näiltä nettisivuilta, mutta ne on myös koottu Palloässien soittolistalle YouTubeen. Soittolista löytyy linkistä Palloässien Youtube-soittolista. Voit jakaa oppilaille joko koko soittolistan osoitteen tai kulloinkin käsittelyssä olevan videon suoran linkin.

Valmiita tehtäväideoita

Omalle alasivulle Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista on koottu valmiita tehtäväideoita, joiden myötä koululaisen on helppo lähteä tutustumaan Palloässiin vaikka itsenäisesti. Vastaavasti kuka vain, vaikka vanhempi, voi soveltaa tehtäviä oman lapsensa kanssa. 

Jaa kokemuksesi materiaalin käytöstä

Pienikin tarina tai teko voi toimia isona inspiraationa muille.

Muiden kokeilut inspiroivat 

On aina kiinnostavaa ja inspiroivaa kuulla, miten muut toteuttavat ja soveltavat samoja ideoita eri tavoin. Myös me materiaalin tekijät olemme innoissamme, kun kuulemme erilaisista tavoista joilla materiaalia on hyödynnetty. Se että käyttäjät hyödyntävät ja soveltavat materiaalia, on tekijälle paras kiitos.

Jaa juuri teidän sankaripuuhatoteutukset Instagramissa hashtagilla #palloässät

Julkaisemme myös kertomuksia päiväkotien tekemisistä tämän sivuston teemojen yhteydessä. Voit lähettää lyhyen kuvauksen siitä mitä olette tehneet ja halutessasi muutaman valokuvan (muista kuvausluvat) osoitteeseen leena.nukari@kierratyskeskus.fi ja julkaisemme ne mielellämme. 

Sivuston tekijät

Sivuston ja sen materiaalit on tuottanut vuosina 2018-2021 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy yhteistyössä lukuisten eri tahojen kanssa. Yhteistyöllä siis tämäkin kaikki on saatu aikaan!

Rahoitus: Keski-Suomen Ely-keskuksen koordinoima Ympäristöministeriön hankerahoitus sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen omarahoitus

Hankkeen suunnittelijat: Hanniina Manner ja Maire Turunen

Projektivastaava: Leena Nukari

Ympäristökoulu Polun hanketiimi: Leena Nukari, Maire Turunen, Chantal Arokanto, Johanna Sunikka, Anu Kaila, Meri Heinonen, Elsa Rintala, Elena Lehtimäki

Nettisivut ja ulkoasu: Tarja Oksanen, Marjo Pekonen, Minna Järvisalo

Kuvat, grafiikka ja design: Kristiina Misikangas ja Anna Laukkanen

Peliportaali: Ensimmäisen version peliportaalista toteuttivat Laajasalon opiston pelialan opiskelijat Kristiina Misikangas, Anna Laukkanen, Niko Tuuli, Joni Berg ja Aleksi Mutanen sekä äänimaailman osalta Varsinais-Suomen kansanopiston elektronisen musiikin linjan opiskelijat Leo Virolainen ja Olukemi Adeyemi. Vuonna 2021 julkaistun version toteuttivat edellisen pohjalta Katariina Kaita, Teemu Kulmala ja Jere Tienhaara.

Laulut: Palloässät-bändin Maire Turunen, Margit Urantowka, Johannes Oksanen, Olli Teirikko, Timo Antikainen, Antti Hevosmaa

Videot: Askarteluvideot ja ristiriitavideot on kuvannut Turo Kankaanpää tiiminsä kanssa. Maire Turunen editoi osan videoista. Pikku Simpukat -laululeikkivideon kuvasi Jussi Häyhä. Laulujen animoidut videot koosti Maire Turunen. Eläinten tervehdysanimaatiot koosti Leena Nukari.

Videoilla esiintyvät: Maire Turunen, Margit Urantowka, Leena Nukari, Timo Antikainen, Olli Teirikko, Elea 6 v., Enni 2 v. 

Kirjalistat: Kirjastovirkailija Jani Bohm

IT-tuki: Markku Kukkonen

Kirjanpito: Anu Svensk

Vihreä lippu -yhteistyö: Iitu Kiminki

Suomen Yk-liittoyhteistyö: Rosa Puhakainen-Mattila

Ohjausryhmä: Helsingin yliopiston ympäristötieteiden didaktiikan yliopistonlehtori Markus Hilander sekä Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusasiantuntija Marjo Pakkanen

Suuret kiitokset kaikille materiaalia testanneille ja kommentoineille, kuten päiväkoti Flooran lapsille.

Anna palautetta

Kuulemme mielellämme palautetta materiaalin käyttäjiltä.

Voit lähettää ajatuksiasi sekä hyvistä että huonoista kokemuksistasi ja antaa meille kehitysideoita suoraan osoitteeseen leena.nukari@polkuedu.fi. Myös materiaaliin liittyvät kysymykset voi lähettää samaan osoitteeseen. 

Olemme myös kiinnostuneet julkaisemaan esimerkkejä teidän hyvistä toteutusideoista, joten olkaa myös niihin liittyen yhteydessä!

Kaikki Palloässät-opetusmateriaalit

Näin käytät Palloässät-materiaalia

Yhteistyö ja kumppanuus

Maanpäällinen elämä

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Vastuullinen kulutus

Vedenalainen elämä

Ilmastotekoja

Monialainen oppimiskokonaisuus

Peliportaali