Siirry sisältöön

Päivätty 10.10.2023

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy / Ympäristökoulu Polku 
Y-tunnus: 080 9814-5 

Rekisterin nimi:

Ympäristökoulu Polun asiakasrekisteri

Yhteystiedot:

Siltasaarenkatu 11 C 42-45 
00530 Helsinki 

Ympäristökoulun toimisto: 0400 348 100  

rekisteriasiat@kierratyskeskus.fi  
koulutus@polkuedu.fi  

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:  

Tietosuojavastaava Henry Palmroos  
henry.palmroos@kierratyskeskus.fi  
puh. 0400 348 108 

Ympäristökoulu Polun henkilörekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi 
  • Sähköpostiosoite 
  • Ympäristöneuvonnan tilauksissa koulun, päiväkodin, taloyhtiön tai vastaavan nimi ja osoite 
  • Koulutushankkeen vaatimat taustatiedot (esim. Opetushallituksen tai EU:n rahoittamat hankkeet) 
  • Verkkoympäristön (Moodlen) kursseille kertyvät suoritustiedot 

Tietoja käsittelevät vain tilausten hallinnointiin osallistuvat henkilöt.  

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kun hän ilmoittautuu koulutukseen, tilaa kouluvierailun tai tilaa uutiskirjeen.  

 Verkkosivustojen ja sosiaalisen median kanavien kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan verkkoanalytiikan (Google Analytics) ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.  

 Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. Kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ympäristökoulu Polku ei lähtökohtaisesti myy tai muuten luovuta tietojasi eteenpäin. Tietoja tarvitaan vain tilausten toteuttamiseen tai muuhun sovittuun tarpeeseen (esim. tilattujen uutiskirjeiden lähettäminen). 

Ympäristökoulu toteuttaa ympäristöneuvontaa eri yhteistyökumppaneilleen, kuten HSY, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Näiden oppituntien kohdalla Ympäristökoulu on vain tietojen käsittelijä. Koulutuksen maksajalle välitetään aina tieto tilaajan toimipisteestä (esim. koulun nimi) ja KULPS:n kohdalla myös opetusta saaneiden luokkien luokkatunnukset. Koulutuksen maksajalla on kuitenkin oikeus saada tietoonsa myös ympäristöneuvonnan tilauksen yhteyshenkilön luovuttamat yhteystiedot. 

Koulutushankkeen rahoittaja (esim. Opetushallitus) voi vaatia tietoa osallistujista rahoituksen käytön todentamiseksi. Tässä tapauksessa asiasta on kerrottu ilmoittautumisen yhteydessä. Taustatiedot toimitetaan koosteina, joista ei voi tunnistaa yksittäistä osallistujaa eikä suoritustietoja yhdistetä taustatietoihin. 

Ympäristökoulu Polku saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa ylläpitoon, käyttäjätietojen analysointiin tai asiakasviestintään. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Kierrätyskeskuksen alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat palvelujen toteuttamiseen (esim. uutiskirjeen lähettäminen) ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.  

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tahot tai palvelut

Verkkokurssiympäristö (Moodle):
Mediamaisteri oy 

Viestintäpalvelut:
LianaMailer (uutiskirjeet), Cloudcity (verkkosivut) 

Koulutustilaukset ja muu yhteydenpito:
Microsoft (Office 365)  

Palveluihin tallennettavat henkilötiedot (asiakkaan suostumuksella)

Moodle-verkkokurssiympäristö:
Etunimi tai muu käyttäjänimi, sähköposti 

LianaMailer – sähköinen asiakasviestintä:
Etunimi, sukunimi, sähköposti, työskentelykunta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ympäristökoulu Polku pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.  

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista, esim. koulutushankkeen voimassaolon ajan (noudattaen rahoittajan vaatimaa tietojen säilytysaikaa). Katsomme asiakassuhteen päättyneen viimeistään 12kk kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta, kuten esim. kirjautuminen Moodleen. Tämän jälkeen poistamme henkilötiedot järjestelmistämme, ellei lainsäädäntö tai koulutushankkeen rahoittaja vaadi pidempää säilytysaikaa. Ympäristöneuvonnan tilauksiin (kuten HSY-neuvonta, KULPS! ja Vantaan kulttuuripolku) liittyvät yhteystiedot poistamme viimeistään 12kk kulloisenkin sopimuskauden päättymisen jälkeen, jos ei asiakas ole pyytänyt tietojensa poistoa sitä ennen.