Kohti kestävää arkea koulussa

Yhteistyöhankkeen satoa

Miten voin kasvattajana tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten käsitellä aikamme ympäristökysymyksiä, kuten luontokatoa ja ilmastokriisiä? Miten voimme yhdessä kollegoiden kanssa rakentaa kasvatusyhteisöistämme hyvinvointia tukevia, osallistavia ja kestävään tulevaisuuteen pyrkiviä?  

Ympäristökoulu Polku osallistui WWF Suomen vetämään Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankeeeseen vuosina 2022-23. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa laadittuja koulutusmateriaaleja on koottu tälle sivulle.

Kohti kestävää arkea -diaesitys

Oppituntikokonaisuus kestävän elämäntavan käsittelyyn opetuksessa. Esityksessä käsitellään kestävän arjen keskeisiä toimia ratkaisukeskeisesti: Mitä voimme yhdessä tehdä, jotta maailmaa muutetaan kestävämpään suuntaan?

Materiaali sopii aiheen käsittelyyn peruskoululaisten kanssa.

Koulutusten materiaalit

Me tulevaisuuden tekijät -koulutuksia järjestettiin kasvattajille ja opettajille sekä rehtoreille ja varhaiskasvatuksen johtajille vuosina 2022-2023. Koulutusten keskeiset materiaalit ovat verkossa käytettävissäsi 15.9.2024 asti.

Sähkövakoojat

Osallista oppilaat sähkön kulutuksen kartoitukseen.