HRM:s gratis lektioner och utbildningar

Daghem och skolor i huvudstadsregionen kan boka gratis lektioner som erbjuds av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och organiseras av miljöskolan, Ympäristökoulu Polku. 

 • De gratis lektionerna är avsedda för förskolor, skolor och läroanstalter i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt. 
 • Teman för lektionerna är cirkulär ekonomi och livsavgörande vatten. 
 • Lektionerna kan ordnas utomhus eller inomhus för olika åldersgrupper.
 • Det minsta antalet lektioner är två för förskolor och tre lektioner för skolor efter varandra.   

Du hittar lektionsalternativen och detaljerade beskrivningar av dem på HRM:s webbplats:

Beställ lektionerna per e-post koulutus@polkuedu.fi eller per telefon tfn. 0400 348 100. 

Beställningsanvisningar

 • Ta reda på om undervisningsmodulerna på HRM:s webbplats
 • Kom överens och planera tillsammans med andra lärare: vilket tema ni vill ha och vilka grupper/klasser som ska beställa lektionen.
 • Gör upp ett schema för dagen: starttid, hur många lektioner och för vilka klasser. Kontakta oss om ni behöver hjälp med det. 
 • Om du beställer vattenundersökningar vid vatten: nämn var lektionerna hålls
 • En lektion per klass (max 30 elever). 
 • Miljöskolans handledare ansvarar endast för innehållet i sin egna presentation, gruppens egen lärare eller handledare ska också alltid vara närvarande. 
 • Det lönar sig att göra beställningen minst tre veckor innan önskad tidpunkt. 

Vem kan beställa gratis lektioner?

 • Beställare är ett daghem, en skola eller en läroanstalt. 
 • Platsen vart besöket bokas är i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla eller Kyrkslätt. 
 • Det finns ett begränsat antal gratis lektioner per läsår för varje beställare (en lektion per klass per läsår) och totalt för alla beställare.
 • Tips: HRM erbjuder även miljörådgivning till vuxengrupper, t.ex. i bostadsrättsföreningar och organisationer. Mer information om miljörådgivning för vuxengrupper finns på HRM:s webbplats.