Siirry sisältöön

Qualite-hanke

Yhteistyöllä vaikuttavampaa ympäristökasvatusta ja kiertotalousopetusta.

Hankkeessa kehitetään Ympäristökoulu Polun ja Tarton luontokeskuksen kanssa yhteistyössä ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden arviointia sekä kiertotalousopetusta. Hanke sisältää keskinäisiä vierailuita, hankkeen teemoihin tutustumista ja yhteiskehittämistä. Hankkeen tuloksia esitellään syksyllä 2024 luonto- ja ympäristökouluille ja muille mahdollisille kiinnostuneille.

Hankkeen kuulumisia

Keväällä 2024 hankkeessa järjestettiin kaksi valmistelu webinaaria, sekä hankematka Suomeen.

Torstaina 7.3. toteutettiin webinaari: ”Environmental education quality assurance situation overview from Estonia and Finland”. Webinaarin aikana hankeosapuolet esittelivät omaa toimintaansa ja tutustuttiin kummassakin maassa olemassa oleviin laadun arviointi menetelmiin.

Keskiviikkona 10.4. järjestettiin matkavalmisteluihin keskittyvä tapaaminen, jossa käytiin vielä läpi matkan ohjelmaa, tavoitteita ja arviointimenetelmiä, joita oltiin matkan aikana testaamassa.

Huhtikuun 22.-24. päivinä Tarton luontokeskuksen väki vieraili Suomessa. Matkan aikana tutustuttiin Ympäristökoulu Polun kiertotalousaiheisiin oppitunteihin ja testattiin samalla erilaisia arviointimenetelmiä ja palautteen keräämistä osallistujilta. Tapaaminen oli erittäin opettavainen ja hedelmällinen ja tuloksia tullaan hyödyntämään uuden kiertotalousaiheisen oppituntikokonaisuuden suunnittelussa sekä laadun arvioinnin kehittämisessä.

Tiedot

Kesto: 1.1.2024-31.12.2024
Rahoittaja: Erasmus+ rahoitus
Hankkeen päähakija: Tarto Loodusmaja
Budjetti: 28 000€ (Ympäristökoulu Polun osuus)
Polun hankevastaava: Leena Nukari

Lisätiedot

Leena Nukari

Ympäristökasvatuspalveluiden päällikkö

Puh. 045 636 6317