Mikro-oppimisella kestävä arki varhaiskasvatukseen

Mikro-oppimisella tarkoitetaan oppimista pienissä erissä eli tarpeeksi rajatun aiheen oppimista lyhyessä ajassa, esimerkiksi alle 10 minuutissa. Mikro-oppiminen on usein liitetty käytännön ongelmien ratkaisuun.

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevillä arki on maustettu vipinällä, leikeillä ja yhdessäololla. Kuinka sisällyttää kestävän arjen kehittäminen tähän yhtälöön?

Mikro-oppiminen voi olla ratkaisu.

Mikro-oppimisella tarkoitetaan oppimista pienissä erissä eli tarpeeksi rajatun aiheen oppimista lyhyessä ajassa, esimerkiksi alle 10 minuutissa. Mikro-oppiminen on usein liitetty käytännön ongelmien ratkaisuun ja siinä voidaan käyttää apuna vaikka kännykkää. 

Mikro-oppiminen mahdollistaa oppimisen työn ohessa ja itselle sopivaan tahtiin. Mobiililaitteet tuovat sisällön helposti ja nopeasti saataville silloin, kun sitä tarvitaan. Mikro-oppiminen vastaa suoraan käytännöstä kumpuaviin oppimistarpeisiin ja karsii samalla pois epäoleellisen.  

Mikro-oppiminen verkkokurssilla

Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville suunnatussa Kestävä arki -verkkovalmennuksessa mikro-oppiminen huomioitiin kurssin rakenteessa. Kurssin tavoitteena oli jalkauttaa VASUn kestävän elämäntavan tavoitteita varhasikasvatuksen arkeen. Kurssi toimi siten, että teemaan liittyvät suuremmat perusasiat käytiin läpi ensin yhdessä kurssilaisista koostuvan tiimin kanssa, mutta loppu oli osallistujien omissa käsissä. Kurssialusta tarjosi osallistujille muun muassa runsaasti aiheen mukaan palasteltuja pedagogisia toimintaideoita, joista oli helppo ja nopea napata sopivimmat omaan käyttöön. Keskustelutehtävissä tutustuttiin muiden kokemuksiin ja ideoihin pienissä erissä. Yksittäisten ideoiden jakaminen on tällä tavoin nopeaa, mutta syventää samalla omaa oppimista. Pienistä paloista rakentuu kokonaisuus, jolla toimintaa kehitetään yhdessä kestävämmäksi ja johon jokainen tiimiläinen voi tuoda oman yksilöllisen lisänsä. 

Minkä tahansa opiskeltavan asian voi jakaa itselleen sopivan kokoisiin osiin ja sulatella opittua rauhassa. Aiemmin käsiteltyihin aiheisiin voi palata vapaasti. Opittua voi kuitenkin alkaa soveltaa vaikka saman tien ja edetä omassa tahdissa seuraavan teeman pariin.

Polun toteuttamissa täydennyskoulutuksissa on tavoitteena, että oppi viedään käytäntöön ja jaetaan yhdessä oman työtiimin ja lasten kanssa. Kun opittua asiaa sovelletaan omassa arjessa, se konkretisoituu ja jää paremmin mieleen. 

Lopulta toistoilla ja sinnikkäällä arjen yksityiskohtiin panostamisella kestävä arki löytää tiensä myös varhaiskasvatuksen vilkkaaseen arkeen. 

Kestävä arki -valmennus 2020-2021

  • Varhaiskasvatuksen työtiimeille suunnattu OPH:n rahoittama täydennyskoulutus, joka toteutettiin etäkoulutuksina ja verkkoalustalla.
  • Koulutus koostui viidestä eri osa-alueesta: vesi, energia, kaupunkiviljely, resurssiviisaus sekä kiertotalous.
  • Materiaalipaketti tarjosi työkaluja toiminnan suunnitteluun, inspiroivaa opetusmateriaalia varhaiskasvatustyöhön sekä eri tasoisia toimintaideoita arkeen lasten kanssa.
  • Kestävä arki -Koulutusmateriaali on kaikkien vapaassa käytössä.

Anu Kaila

Ympäristökasvatuksen asiantuntija

• Kestävän kehityksen pedagogiikka<br • Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset
• Sustainability education

Puh. 045 636 6308