Pienestä pitäen

 

Lasten maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään on alle kouluikäisille tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma.

Se on ensisijaisesti suunnattu päiväkotien käyttöön, mutta sitä voivat käyttää niin esikoulut, perhepäivähoitajat kuin muutkin pienten lasten kanssa toimivat. Monipuolisessa materiaalissa keskeisellä sijalla ovat tehtävät, joiden kautta lapset pääsevät toimimaan ympäristön hyväksi ja niihin liittyvät tarinat. Lisäksi materiaali sisältää tietoiskuja ja leikki-, laulu- ja askarteluideoita teemoihin liittyen.

Maapalloretki sisältää kuusi teemaosiota: jätteet, vesi, energia, hankinnat ja ympäristöasioiden eteenpäin vieminen sekä uutena osiona lähiympäristö. Jokaiselle teemalle on oma eläinoppaansa, joka johdattaa lapsia aiheeseen ja toimii maapallotuokioiden ”vetäjänä”.

Ympäristökoulu on ollut mukana oppaan ensimmäisen version laatimisessa (osana Ekoarki -hanketta).