Siirry sisältöön

Itäsuomalainen Jätekukko tekee ympäristö­kasvatus­työtä kou­luissa,

apunaan Kierrätyskeskuksen oppituntimateriaalit

Itäsuomalainen jätehuoltoyhtiö Jätekukko tukee koulujen ympäristökasvatustyötä. Yhtiö tekee kouluvierailuja ja pitää käytännönläheisiä ympäristöaiheisia oppitunteja, joihin on hankittu materiaalia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polulta. Jätekukon ympäristökouluttaja Anja Räisänen sanoo, että valmis materiaali sekä helpottaa työtä että tuo siihen syvyyttä ja uutta virtaa.

Jätekukko toimii kuudentoista itäsuomalaisen kunnan alueella ja on kuntien omistama jäteyhtiö. Kuntien jätelaitokset ovat palveluyhtiöitä, joilla on jätehuollon lisäksi velvollisuus tarjota muun muassa jätteiden lajitteluun ja vähentämiseen liittyvää neuvontaa ja valistusta.

Kouluvierailut ovat osa tätä toimintaa. Jätekukko teki niitä jo ennen Ympäristökoulu Polku -yhteistyötä. 

– Olemme käyneet kouluissa kysynnän mukaan ja ajoittain myös kampanjatyylisesti pitämässä oppitunteja tai valistuksellisia tietoiskuja, ympäristökouluttaja Anja Räisänen Jätekukosta kertoo. 

Ajatus aiempaa jatkuvammasta ja tiiviimmästä kouluyhteistyöstä kehittyi ympäristökasvattajan erikoisammattitutkintoa opiskellessa. 

Räisänen tiesi, että pääkaupunkiseudun jätehuollosta vastaava HSY ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku ovat tehneet kouluyhteistyötä jo pitkään. Ympäristökoulu Polku on toteuttanut kouluilla oppitunteja HSY:n kumppanina ja tehnyt myös valmiita opetusmateriaaleja eri aiheista. Nyt tätä yhteistyötä laajennettiin myös Jätekukon kouluvierailutoimintaan.

– Hankimme Polulta neljä opetusmateriaalipakettia ja perehdytykset niiden käyttöön, Anja Räisänen esittelee. – Opetusmateriaalit ovat: Onnellinen ostamalla? -varjoteatterityöpaja kestävästä kulutuksesta, Luonnonvarojen säästäjät – tapaus kännykkä, Meidän perheen loma ja Ruokaostoksilla – ruoan ympäristövaikutukset.

Rohkaisevia ensikokemuksia

Jätekukolla on toimialueellaan kuusi erikokoista kummikoulua. Ympäristökoulu Polun opetusmateriaalin hyödyntäminen alkoi tänä syksynä. 

– Vierailujen ja pitämiemme oppituntien määrä vaihtelee kouluittain, koulujen koon mukaan, Räisänen kertoo.

Kaikkia Polun oppitunteja ei ole vielä ehditty pitää kouluissa. Ensikokemukset ovat kuitenkin myönteiset ja lupaavat.

– Kännykän elinkaarta ja kohtuullista kuluttamista käsittelevistä oppitunneista on tullut hyvää palautetta. Niistä on pidetty tosi paljon, Räisänen kiittelee. – Voin lämpimästi suositella eri oppitunteja. Materiaali on hyvää ja oppitunnit ovat selkeitä ja näppäriä. Huomaa, että niitä on kehitetty asiantuntemuksella ja ajan kanssa.

Hän suosittelee valmiita oppituntimateriaaleja myös siksi, että ne helpottavat opetussuunnitelman mukaisen ympäristökasvatuksen toteuttamista kouluissa.

– Ympäristöteemat ovat usein suuria ja monipuolisia ja vaativat paljon perehtymistä. Valmis materiaali helpottaa suunnittelua ja työtä.

Toisaalta Räisänen kertoo valmiin materiaalin ja suunnitelmallisen toiminnan tuoneen työhön uutta intoa.

– Ympäristötyössämme on nyt aiempaa enemmän jatkuvuutta ja systemaattisuutta. Se tuo uutta virtaa.

Kouluyhteistyö on osa vastuullisuutta

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun ympäristöasiantuntija Anu Kaila sanoo, että kouluyhteistyön toimintamallien ja opetusmateriaalien kehittäminen on Polulle tärkeää.

– Kouluyhteistyön kautta voimme jakaa tietoa kestävästä elämäntavasta ja kiertotaloudesta.

Kokemukset esimerkiksi HSY:n ja Jätekukon kanssa tehtävästä kouluyhteistyöstä ovat hyviä. Kaila rohkaisee eri toimialojen yrityksiä ja toimijoita pohtimaan mahdollisuutta kummikoulu- tai kouluvierailutoimintaan.

– Jätelaitokset tekevät hyvää neuvontatyötä. Vastaavaa kouluyhteistyötä voisi hyvin tehdä moni muukin toimija, vaikkapa osana vastuullisuustyötään, Kaila sanoo.

Lyhyesti

  • Jätehuoltoyhtiö Jätekukolla on kuusi erikokoista kummikoulua, jonne tehdään kouluvierailuja. Vierailujen aikana pidetään ympäristöaiheisia oppitunteja ja mm. opastetaan kouluja lajitteluasioissa.
  • Jätekukko hyödyntää kouluvierailuilla Ympäristökoulu Polun valmiita oppituntimateriaaleja (tuntirungot + tarvittava välineistö) erilaisista ympäristöteemoista. Ensikokemukset oppitunneista ovat hyviä sekä Jätekukon, koulujen että Ympäristökoulu Polun näkökulmasta.
  • Ympäristökoulu Polun oppituntimateriaalit on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelman mukaista ympäristökasvatusta kouluissa. Tuntien teemat ja toteutustavat vaihtelevat. Tutustu opetusmateriaaleihin tästä.
  • Opetusmateriaalien lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus järjestää koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. Lue lisää koulutuksista. 

Jätekukko Oy

Jätekukko on 16 itäsuomalaisen kunnan omistama palveluyhtiö, joka tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Kattaviin palveluihin kuuluvat jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta, lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet. Jätekukon toimialueella on 220 000 asukasta. Yhtiön toiminta on kehittyvää, palvelevaa, turvallista ja ympäristövastuullista. Tutustu Jätekukkoon osoitteessa jatekukko.fi.