Siirry sisältöön

HSY

Ansiokasta ympäristökasvatusta vuosikymmenten kokemuksella: Case Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa jo noin 30 vuoden yhteinen historia. Yhteistyön ytimessä on koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatus. Lapsille ja nuorille suunnattua neuvontaa ja opetusta sekä opettajien koulutusta tarjotaan mm. kestävän elämäntavan ja kiertotalouden sekä viisaan vedenkäytön teemoista.

HSY tarjoaa monipuolista ympäristökasvatusta varhaiskasvattajille ja opettajille

”Kierrätyskeskus on ollut HSY:lle pitkäaikainen ja tärkeä yhteistyökumppani ja opetustuokioita ja oppitunteja pidetään vuosittain erittäin paljon. Pitkän yhteistyön tuloksena Kierrätyskeskuksen ympäristökasvattajat tuntevat hyvin arvot, joita me haluamme HSY:ssä viedä eteenpäin. He ymmärtävät myös, millä tyylillä HSY puhuu ympäristöasioista,”

HSY:n ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto summaa kokemuksiaan.

Vaisto vastaa ympäristökasvatuksesta, jota annetaan 5–6-vuotiaille, koululaisille ja toisen asteen oppilaitoksille. HSY:n ympäristökasvatuksen toimialueeseen kuuluu koko pääkaupunkiseutu sekä sopimuksen kautta

myös Kirkkonummi. Koska on kyse erittäin laajasta alueesta, HSY on katsonut tarpeelliseksi ottaa mukaan ulkopuolisen toimijan, jolla on resursseja toteutusten jalkauttamiseen. Ympäristökasvatukseen liittyvät opetustuokiot ja oppitunnit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa, ja varhaiskasvattajat ja opettajat tilaavat ne suoraan Kierrätyskeskukselta.

”Kaikissa tuottamissamme materiaaleissa toiminnallisuus on keskiössä. Meillä on monipuolisia kokonaispaketteja, mutta meiltä voi myös ostaa esimerkiksi yksittäisen etätunnin tai toteuttaa itse oppituokioita materiaalejamme hyödyntäen.”

Kierrätyskeskuksen ympäristökasvatuksen asiantuntijat Elena Lehtimäki ja Marjo Myllyniemi

Mikä tässä yhteistyössä on ollut erityisen tärkeää?

HSY:lle on tärkeää, että heidän asiakkaansa saavat laadukasta palvelua. Palvelun laatua seurataan vuosittain tehtävillä palautekyselyillä ja lisäksi HSY:n asiantuntijat käyvät vierailemassa oppitunneilla ja opetustuokioissa. Kierrätyskeskuksen ympäristökasvattajien palautteissa saamat hyvät arvosanat ja toteutusten tasainen
kysyntä kertovat siitä, että palvelu on hyvällä tasolla
ja tasalaatuista. Huomion arvoista on myös se, että palveluita pystytään tuottamaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

”Yhteistyön vahvuus on sen monipuolisuus ja tietynlainen joustavuus, mikä tuli esiin erityisesti tässä korona-aikana. Arvostan myös ympäristökasvattajien todella hyvätasoista ja laajaa asiantuntemusta sekä kykyä paitsi kouluttaa myös tuottaa laadukasta oppimateriaalia,”

Päivi jatkaa ja kiittelee, että yhteistyö kierrätyskeskuslaisten kanssa on ollut todella sujuvaa.